EVI vil lage en liten bok i A5 format med de viktigste dokumentene fra Eikern-saken

 

INNHOLD                                                       Sider

Bilde av Vanndalene på forsiden Bilde                                1

Sammendrag (fra Frode / Per, historikk)                            5

115 medlemmer med vanningsanlegg                                 2

Sammenligningstabell (de søkte, vi ønsket, de fikk)            1

Simtabell                                                                         1

Overvåkningsskjema (Viktigste punkter)                             1

Brosjyre                                                                           2

Dybdekart Fiskumvannet, Eikern, Bergsvannet                    3

Eikern vannstand 1990-2001                                               1

DETALJER

Søknaden fra ØEE med tappestrategi 

Ny konsesjon april 2005  (alle sider)                                   36

Presisering fra NVE                                                           1

EVIs kommentarer til konsesjonen

ØEE aksept av ny konsesjon                                              ?

Simuleringene fra NIVA (alle sidene).                                 43

Vannhøyder fra simulering MB-18  og MB-17                       

Eidsfoss-avtalen                                                               6

EVIKS selskapsavtale 2005                                                  9

(og intern selskapsavtale?) 

Eikern-fond 

Konsekvensutredninger (oversikt)                                      1

Utestående saker (Avtale Sandsbukta)                               1

MULIG VEDLEGG

Gammel avtale om minimum 17,80

Gammel konsesjon fra 1983                                              11              

Forvaltningsplan Fiskumvannet 2009                                  64

 

 

Til toppen av siden