Vannstand i Eikern

Loggdata for vannstand i Eikern 1990-2001

Manuelt førte loggdata fra kraftstasjonene i Hakavika og i Vestfossen er gjennomgått for perioden 1990-2001 og lagt inn i et Excel regneark med ca 4000 datapunkter.

 

Resultatet vises nedenfor, der det også er tatt ut kurver for gjennomsnittlige vannstander i Eikern, og gjennomsnittlig senking av vannstand i hekketiden (5. mai – 10. juli) for naturreservatet i Vestfossen. For den aktuelle perioden 1990-2001 er gjennomsnittlig senking av vannstand i hekkeperioden rundt 18 cm. Tar man bort det "verste" året, ligger det på rundt 15 cm.

 

Ellers ser man tydelig den store flomtoppen høsten 2000. Høyeste regulerte vannstand (HRV) er 19,000 m. Laveste regulerte vannstand (LRV) er 17,123 m. Båttrafikken trenger 18,30 m eller høyere i båtsesongen – dette samsvarer med badelivets behov. For at storørretstammen i Eikern skal kunne gyte, trengs 18,40 m eller høyere i perioden 15. oktober til 15. november.

 

 

 

Til toppen av siden