Om målestasjon Fiskumelva

”Fiskum (id:12.193.0)”

Plassering av NVEs målestasjon i Fiskumelva 90 m.o.h.

Om NVEs målestasjon i Fiskumelva – ”Fiskum (id:12.193.0)”

NVE (Norges vassdrags- og enerigdirektorat) publiserer løpende på sine nettsider sanntidsdata og data for de siste to måneder for hhv vannstand og vannføring for et utvalg av sine målestasjoner. Dessuten vises statistiske momenter (median og 25%- og 75%-persentiler) fra referanseperiode 1976-1996.

 

Målestasjonen (vannmerket) ”Fiskum” – id:12.193.0 – er blant de stasjoner der slike data publiseres. Stasjonen ligger i Fiskumelva, på kote 90,0 (dvs 90 m.o.h.), med UTM-koordinater Sone: 32, Øst: 554418, Nord: 6617992.

 

Aktuelt Topografisk M711-kart fra Statens Kartverk er 1714-II ”Kongsberg”.

 

Stasjonen er – sammen med stasjon ”Sundbyfoss” – id:12.192.0 – benyttet av NIVA for hydrologiske grunnlagsdata til simuleringene.

 

Se sist oppdaterte vannstandsdata for Fiskumelva.

 

Se sist oppdaterte vannføringdata for Fiskumelva.

 

 

Til toppen av siden