Om Eikernvassdraget

Faktainformasjon

 

Eikern er en innsjø på 25,95 km2 areal med et største dyp på 156 m – middeldyp på 94,4 m - og regulert vannstand på kotehøyde mellom 17,12 m (i praksis ikke under ca 17,50 m) og 19,00 m.o.h. Volum av vannkilden er 2426 mill m3. Teoretisk oppholdstid for vannet er ca 11 år. Arealet av innsjøen utgjør 7,7% av nedbørsfeltets areal på 359 km2. Gjennomsnittlig årlig avrenning fra nedbørsfeltet er 226,5 mill m3, med gjennomsnittlig avrenning på 7,1 m3/s.

 

Innsjøen strekker seg over en lengde på nesten to mil fra Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold i sørøst til Fiskumvannet i Øvre Eiker kommune i Buskerud i nordvest. Eikern er kjent som en av Østlandets minst forurensede innsjøer – der råvannet kan benyttes ubehandlet som drikkevann.

 

Oppstrøms Eikern går vassdraget ca 13 km (fra sydøst mot nordvest) gjennom Hillestadvannet, Haugestadvannet, Vikevannet og Bergsvannet før selve Eikern nås ved kraftstasjon i Eidsfoss. Øvrige vann oppstrøms på sydsiden er bl.a Øksne og Hajern, som renner ut i Eikern ved kraftstasjon i Hakavika.

 

Nedstrøms henger Eikern sammen med Fiskumvannet - på samme kotehøyde – ved Sundet. Fiskumvannet munner ut ved kraftstasjon i Vestfossen, og fortsetter som Vestfosselva til Loesmoen der elva deler seg i to løp. Det nordre løpet fortsetter med samme navn til Hokksund, mens det søndre løpet fortsetter under navnet Loeselva og munner ut ved Steinberg. Begge løp ender i Drammenselva.

Eikernvassdraget

 

 

 

Til toppen av siden