Lenker

Kontaktpunkter – informasjon

Vann – vassdrag - vannforvaltning – vannverk - drikkevann

*      Aquateam AS (rådgivningsfirma innen vann): http://www.aquateam.no/

*      Christen Ræstad (hydrologifaglig kompetanse for vannverkene) – tel 32 83 92 90 – mob 91 72 48 55 – e-post rastad@online.no – fax 32 89 31 88 – Adresse: Strøtvetveien 2b, 3014 Drammen

*      Drikkevann – regelverk http://www.snt.no/nytt/tema/vann/vann-regelverk.htm

*      Drikkevann (fra Folkehelseinstituttet): http://www.folkehelsa.no/tema/drikkevann/

*      Drikkevann (fra Statens næringsmiddeltilsyn): http://www.snt.no/nytt/tema/vann/

*      Eikernvassdraget: http://www.vestfoldnett.com/eikeren/eikeren-avis/Okland/Eikeren-vassdraget.html

*      EUs drikkevannsdirektiv: http://www.snt.no/nytt/tema/vann/drv_direktiv_norsk.pdf

*      EUs rammedirektiv for vann: http://www.snt.no/nytt/tema/vann/rammedirektiv-for-vann.pdf

*      Fakta om vann: http://www.vestfoldnett.com/eikeren/eikeren-avis/Okland/vannfakta.html

*      Flommen på Sør- og Østlandet høsten 2000, rapport fra Turid-Anne Drageset, NVE, Hydrologisk avdeling, Seksjon vannbalanse: http://www.geofysikk.uio.no/studier/hydrologi/GF243/flomhost2000.pdf

*      Folkebevegelsen for bevaring av vann som fellesgode: http://www.drikkevannet.no/ 

*      Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften): http://www.lovdata.no/for/sf/hd/hd-20011204-1372.html

*      Glitrevannverket (GV), tel 32 25 42 00, e-post post@glitre.no – fax 32 89 31 88 – Web: http://www.glitre.no/

*      Hof kommunes reguleringsplaner og –kart: http://www.hof.kommune.no/niv-to/reguleringsplanerogkart.htm

*      Hva er vann?: http://home.c2i.net/kaaby/hvaervann.htm

*      Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): http://www.nve.no/

*      Norsk institutt for vannforskning (NIVA) (fagmiljø vann) – tel 22 18 51 00 – e-post niva@niva.no – fax 22 18 52 00 – Web: http://www.niva.no/

*      Norsk vann- og avløpsforening (NORVAR): http://www.norvar.no

*      Norsk vannforening: http://www.nve.no/vannforeningen/

*      Om Vanndirektivet: http://www.vanndirektivet.no/

*      SINTEF Energiforskning AS (fagmiljø hydrologi) – tel 73 59 72 00 - e-post Energy.Research@energy.sintef.no – fax 73 59 72 50 – Web: http://www.energy.sintef.no/

*      Vannbevegelsen: http://www.vannbevegelsen.no/

*      Vannfestival 2004: http://www.vestfoldnett.com/eikeren/waterfestival2004/leder-2001-2-ny.html

*      Vannledningstrasé for VIVs planlagte vannledning til Eikern: http://www.hof.kommune.no/planer%20og%20kart/vannledningstrase.htm

*      Vannressursloven: http://www.lovdata.no/all/nl-20001124-082.html

*      Vannåret 2003: http://www.nve.no/vannaaret/index2.asp

*      Vestfold interkommunale vannverk (VIV) – tel 33 11 03 00 – e-post post@viv.no  - fax 33 11 15 29 – Web: http://www.viv.no/

Jordbruk nær drikkevann

*      Buskerud forsøksring, tel 32 78 29 90, mob 90 08 93 99, e-post Buskerud@lfr.no, fax 32 78 29 99 – Web: http://buskerud.lfr.no/ - Adresse: Parkveien 2, 3340 Åmot

*      Hardi TWIN luftassistert sprøyte: http://www.hardi-international.com/Agronomy/Education_Material/default.htm

*      Jordforsk (fagmiljø jordbruk) – tel 64 94 81 00 – e-post jordforsk@jordforsk.no – fax 64 94 81 10 – Web: http://www.jordforsk.no/

*      Luftassistert sprøyting: Sammenligning av afdrift fra sprøjter

*      Luftassistert sprøyting: Sprøyteforsøk av Buskerud forsøksring – Vestfossen 2002

*      Luftassistert sprøyting: Spray drift and buffer zones

*      Luftassistert sprøyting: Sprøjtefrie zoner og afdriftsreducerende udstyr

*      Plantevernmidler i norske drikkevannskilder: http://www.folkehelsa.no/publ/artikler/1998_5_plantevernmidler.html

Storørreten - fuglereservatet

*      NORUT ITs rapport om tidligere start på våren: http://www.itek.norut.no/projects/phenology/en/results/publications/IGARSS2001Hogda-et-al.pdf

*      Om forskningen rundt tidligere vår: http://www.norut.no/~stein/dr/nordic/index.htm

*      Om storørret: http://www.mistin.dep.no/buskerud/tema/biologisk_mangfold/fisk/stororret/

*      Fredningsforskriften for naturreservatet i Fiskumvannet: http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-19740419-0004.html

Kommune – fylke - stat

*      Buskerud fylkeskommune: www.buskerud-f.kommune.no

*      Fylkesmannen i Buskerud – Miljøvernavdelingen, tel 32 26 66 00, e-post postmottak@fm-bu.stat.no – fax 32 89 64 77 – Web: http://www.fylkesmannen.no/Buskerud/

*      Fylkesmannen i Vestfold – Miljøvernavdelingen, tel 33 37 11 80, e-post postmottak@fm-ve.stat.no – fax 33 37 12 70 – Web: http://www.fylkesmannen.no/Vestfold/

*      Hof kommune (ansvarlig myndighet for konsekvensutredningen), tel 33 05 95 00, e-post post@hof.kommune.no – fax 33 05 95 15 – Web: http://www.hof.kommune.no/ - Adresse: Rådhuset, 3090 Hof

*      Kommunal- og regionaldepartementet: http://odin.dep.no/krd/

*      Miljøverndepartementet: http://odin.dep.no/md/

*      Olje- og energidepartementet: http://odin.dep.no/oed/

*      Øvre Eiker kommune: tel 32 25 10 00, e-post post@ovre-eiker.kommune.no – fax 32 25 10 90 – Web: http://www.ovre-eiker.kommune.no/ - Adresse: Rådhuset, 3300 Hokksund

Lokalstoff – steder – næringsliv - foreninger

*      D/S Stadshauptmand Schwartz: http://www.profero.no/HOFPOSTEN/artikler/DS-Schwartz/index.html

*      Eidsfoss: http://www.visiteidsfoss.no/

*      Eikerbygda: http://www.eiker.rett.no/

*      Eikern: http://www.eiker.rett.no/eikeren.shtml

*      Fiskumvannet: http://www.eiker.rett.no/fiskumvannet.shtml

*      Hajern: http://home.online.no/~jlindsta/haieren.htm

*      Hakavika: http://home.online.no/%7Ehkvk/Kraftstasjon/om_01.html

*      Kulturhovedstaden Vestfossen: http://www.kulturhovedstaden.no/

*      M/S Eikern: http://www.tryterud.no/mseikern/index.html 

*      Vestfossen: http://www.eiker.rett.no/vestfossen.shtml

*      Øksne: http://home.online.no/~jlindsta/Oksne.htm

Lokale aviser og andre medier

*      Bygdeposten: http://www.bygdeposten.no/

*      Drammens Tidende: http://dt.no/

*      Eikeravisa Egeren: http://www.eikeravisa-egeren.no/

*      Gjengangeren: http://www.gjengangeren.no/

*      Hofposten: http://www.profero.no/HOFPOSTEN/

*      Jarlsberg avis: http://www.jarlsbergavis.no/

*      Kanal 1: http://dt.no/apps/pbcs.dll/oversikt?Kategori=k1inngang&profile=1176

*      Laagensdalsposten: http://www.laagendalsposten.no/

*      NRK Buskerud: http://nrk.no/buskerud/

*      NRK Vestfold: http://nrk.no/vestfold/

*      Radio Pluss: http://www.radiopluss.no/

*      Radio Tønsberg: http://www.radio-tbg.no/

*      Sandefjords Blad: http://www.sandefjords-blad.no/

*      TV Drammen: http://dt.no/apps/pbcs.dll/oversikt?kategori=tvbuskerudinng&profile=1177

*      Tønsbergs Blad: http://www.tonsbergs-blad.no/

Generelle søk

*      Google (stor, god søkemotor): http://google.com/

*      Startsiden (god, norsk katalog): http://startsiden.no/

*      Vivisimo (god på samtidig søk fra mange kilder, grupperte svar): http://www.vivisimo.com/

 

 

Til toppen av siden