Dybdekart

Dybdekart over Eikern og Fiskumvannet

Dybdekart over Eikern M1:20000 fra 1976

Vi har fått velvillig tillatelse fra Statens Kartverk til å legge ut dybdekartet "Eikeren – bunntopografi" i målestokk 1:20000, fra 1976. Kartet er opptegnet på grunnlag av 210 tverrgående ekkogramprofiler med i alt 6400 dybdepunkter, og er signert "Ö. Moholt i samarbeid med O. Bjerke, A. Erlandsen, K. Venneröd". Dybdekartet gir med teknologien fra 1976 bedre nøyaktighet enn kartet fra 1933, men det er forbløffende hvor nøyaktig Olaf Hassel (se nedenfor) klarte å utføre jobben med manuelle metoder over 40 år tidligere.

 

Dybdekart over Eikern – 1976 [1607kB, .PDF]

 

Olaf Hassels dybdekart over Eikern og Fiskumvannet fra 1932-33

Olaf Hassel var født døv i 1898 og døde i 1972. Han var hele sitt liv en ivrig amatørastronom – bl.a rapporterte han 16. april 1939 oppdagelsen av en ny komet, som senere fikk navnet Jurlof-Achmarof-Hassel - og 7. mars 1960 oppdaget han en ny stjerne (som fikk navnet Nova Herculis). Han foretok også en lang rekke andre vitenskaplige undersøkelser og målinger enn de astronomiske, og leverte alltid presise rapporter fra sine observasjoner. Av interesse for Eikernvassdraget er selvfølgelig hans gode og presise dybdekart over Eikern og Fiskumvannet, som kan lastes ned nedenfor. Du kan lese mer om Olaf Hassel her.

 

Dybdekart over Eikern – 1933 [144kB, .PDF]

Dybdekart over Fiskumvannet – 1932-33 [840kB, .PDF]

 

 

Til toppen av siden