NVEs konsesjon av 1983

Kraftverkskonsesjonen i Eikern fra 1983

Følgende krav framgår av kraftverkskonsesjon fra NVE til Øvre Eiker Elverk av 8. april 1983:

 

-         Høyeste regulerte vannstand (HRV) er kote 19,000 (dvs 19 meter over havet).

-         Laveste regulerte vannstand (LRV) er kote 17,123.

-         Minstevannføring i Vestfosselva skal være 1,3 m3/s, dvs 1300 liter pr sekund.

-         Periodene som kraftstasjonen i Vestfossen står – dvs under ca 5 m3/s – ”skal begrenses mest mulig i sommerhalvåret (1. mai til ca 1. oktober)”.

-         Det skal være konstant vannstand i Fiskumvannet i hekkeperioden i naturreservatet i Fiskumvannet, som er definert som perioden 5. mai – 10. juli - “i den grad dette er teknisk mulig”.

 

Dette er praktisk erfaring:

 

-         Reell LRV (som er fysisk mulig uten å mudre elva i Vestfossen) er ca kote 17,60.

-         Historisk er det aldri kjørt lavere enn ca kote 17,65.

-         Gjennomsnittlig synk i vannstanden i fuglereservatet i Fiskumvannet i hekketiden i perioden 1990-2001 er ca 18 cm (tar man bort det "verste" året er det ca 15 cm).

 

I tillegg er det avtalefestet minimum kotehøyde 17,80 m i Eikern / Fiskumvannet i perioden 1. mai til 30. september (”vanningsperioden”).

 

 

Til toppen av siden